Verify

Automatisk kontroll av mobila utrustningar

Nokia 6630 Vi har utvecklat ett system för automatisk kontroll av mobila utrustningar, och erbjuder Er våra tjänster. De flesta av mobiltelefonens egenskaper kan simuleras. Emellertid är det fortfarande nödvändigt att manuellt utföra en slutkontroll av funktionens stabilitet. Och det är exakt här vårt system börjar. Eftersom vi använder verkliga mobiltelefoner ersätts det arbetskrävande och av felkällor komprometterade manuella arbetet utav en automatiserad process. Ni kan testa vårt system via denna länk till vår testsida.

Elektronik Mobiltelefonerna ansluts elektroniskt till en kontrollutrustning som har utvecklats av oss, och alla dess funktioner kan styras via elektronik. Men vi är inte bundna till funktioner som finns på tillverkarens protokoll, utan vi styr alla funktioner som en verklig människor kan styra. Dessutom har vi möjligheter att utföra specialfunktioner till exempel att slår av och sätter på, liksom även avbrutning av batterispänningen för att återställa apparatens funktioner. Dessutom finns redan möjligheter att byte SIM-kort.

Atmega 32 En mikrodator tar över funktions kontrollen. Därigenom är en enkel styrning över ett serial interface möjligt. Därför kan mobiltelefonerna på ett enkelt sätt styras genom ett web interface. I de enklaste fallen kan telefonen testas via muspekaren, men den verkliga fördelen ligger emellertid i en automatiserad kontroll av bandade kommandokedjor. Därför kan till exempel varje timme återkommande funktiontester utföras och dokumenteras genom screenshots. Detta system begränsar sig inte endast till knapptelefoner, det har redan framgångsrikt testats även på telefoner med pekskärm. Dessutom simuleras inte någon av mobiltelefonens funktioner, och vi förlitar oss inte på proprietära interfaces.

Interface För att strikt följa upp denna tanke filmar vi den verkliga bilden så som den framträder på telefonens display och gör den tillgänglig via webben. Således ser man vad displayen i realiteten visar, och inte vad den borde visa. Dessutom är bildkvaliteten endast beroende av den kamera som använts. Systemutvecklingen pågår för närvarande i Sverige, och vi är mycket intresserade av samarbete med andra parter. Jag finns tillgänglig för ytterligare information och diskussion när som helst.